Menu

Tag: technologie

Wróżby a nowe technologie

Dzięki postępowi technologicznemu, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, do Internetu wkroczyły wróżki. Przedtem w celu otrzymania przepowiedni należało